Znak města Benešov (odkaz na titulní stránku) 

Benešov - Oficiální stránky města


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka

 

Změna jména a příjmení

 

 
 
 
03. Pojmenování (název) životní situace
Změna jména a příjmení
05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Fyzická osoba starší 18ti let nebo zákonní zástupci (např. u nezletilých dětí jeden z rodičů).
06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Žadatel podá písemně žádost na matričním úřadě dle místa trvalého pobytu. U nezletilých dětí dle místa trvalého pobytu dítěte. Žádost je nutné podat osobně, nelze ji zaslat poštou.
07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
Osobní návštěvou na příslušném matričním úřadě.
08. Na které instituci životní situaci řešit
Městský úřad Benešov, Odbor správních agend, Masarykovo náměstí 226, 256 01 Benešov
09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Martina Korešová, 1. patro, dveře č. 103
  
10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
- platný občanský průkaz (dále jen "OP")
- rodný, popřípadě oddací list žadatele nebo nezletilého dítěte popř. doklad o uzavřeném partnerství
- u rozvedených - pravomocný rozsudek o rozvodu manželství
- u osob, jejich partnerství zaniklo - pravomocný rozsudek o zrušení partnerství nebo úmrtí list partnera
- u ovdovělých - úmrtní list zemřelého manžela (manželky)
- doklad o místu trvalého pobytu na území ČR (nepředkládá se, pokud žadatel předloží platný OP)
- doklad o státním občanství (nepředkládá se, pokud žadatel předloží platný OP nebo cestovní pas)
- souhlas fyzické osoby starší 15ti let, jde-li o změnu jejího jména, popřípadě jmen a příjmení
- k žádosti o povolení změny jména nebo příjmení u nezletilého dítěte musí být předložen písemný souhlas druhého rodiče (úředně ověřený podpis pokud se nedostaví osobně) nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas. Pokud druhý rodič zemřel, předkládá se jeho úmrtní list.
Pokud byl druhý rodič rodičovské odpovědnosti zbaven, předkládá se pravomocný rozsudek soudu. Souhlas druhého rodiče se nepředkládá ani v případě, kdy není známo místo trvalého pobytu druhého rodiče.
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Tiskopisy jsou k dispozici na všech obecních úřadech obcí s rozšířenou působností (např. Městský úřad Benešov, Masarykovo náměstí 226, 1. patro - matriční úřad, 256 01 Benešov) a na všech matričních úřadech.

  
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Správní poplatek za změnu jména či příjmení  -  1 000 Kč
Při změně příjmení po rozvodu na příjmení předchozí -  100 Kč
Povolení změny příjmení hanlivého, směšného, výstředního, zkomoleného, cizojazyčného -  100 Kč

Správní poplatek se vybírá na pokladně Městského úřadu Benešov, Masarykovo náměstí 226, 256 01 Benešov, přízemí v den podání žádosti.

Od poplatku je osvobozena:
- přijetí dřívějšího, popř. rodného příjmení, byla-li tato skutečnost oznámena do 6 měsíců po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu
- změna jména, jmen a příjmení v případě změny pohlaví
- změna nebo oprava jména, jmen osvojených dětí
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Do 30 dnů, ve složitých případech do 60 dnů od podání žádosti.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Při změně jména, jmen nebo příjmení u nezletilého dítěte je účastníkem řízení také druhý z rodičů.
16. Elektronická služba, kterou lze využít

Datová schránka města Benešov 

ID: cb4bwan
  
25. Za správnost návodu odpovídá útvar
Odbor správních agend
26. Kontaktní osoba
Martina Korešová
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
01.01.2015
28. Popis byl naposledy aktualizován
17.03.2015
Zodpovídá: Martina Korešová
Vytvořeno / změněno: 18.7.2011 / 9.1.2014

 

 

Město Benešov je držitelem certifikátu ISO 9001

Benešov

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

2016   Benešov všechna práva vyhrazena

web & design , redakční systém