Znak města Benešov (odkaz na titulní stránku) 

Benešov - Oficiální stránky města


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka

 

Vystavení rodného listu dítěte při narození

 

 
 
 
03. Pojmenování (název) životní situace
Vystavení rodného listu dítěte
04. Základní informace k životní situaci
Vystavení rodného listu dítěte.
05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Rodiče dítěte.
06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Matrika narození na základě oznámení o narození dítěte,  které obdrží z nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov a.s., popř. ústního oznámení rodičů o narození dítěte mimo zdravotnické zařízení.  

K vystavení rodného listu dítěte je potřeba:
- oddací list rodičů
- u neprovdané matky - rodný list matky, zápis o určení otcovství k nenarozenému dítěti
- u neprovdané matky bez udání otce - rodný list matky, prohlášení o jménu/jménech dítěte
- u rozvedené matky -  rodný list matky, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství
- u ovdovělé matky - rodný list, úmrtní list manžela
- prohlášení o jméně (jménech) dítěte podepsaná od obou rodičů
- občanské průkazy rodičů dítěte nebo cestovní doklady

K převzetí rodného listu dítěte:
- oprávněni rodiče dítěte (po předložení OP)
- prarodiče, sourozenci (po předložení OP, rodného nebo oddacího listu)
- zplnomocněný zástupce (po předložení OP a plné moci)
07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
Po narození dítěte se rodič musí dostavit na matriku narození s platným dokladem totožnosti.
08. Na které instituci životní situaci řešit
Městský úřad Benešov, Odbor správních agend, Masarykovo náměstí 226, 256 01 Benešov
09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Soňa Šebková, 1. patro, dveře č. 104
  
10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
Viz bod č. 6 „K převzetí rodného listu dítěte“.
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Prohlášení o jméně (jménech) dítěte obdržíte u ošetřujícího ženského lékaře, popřípadě na oddělení matrik.
Souhlasné prohlášení o určení otcovství k nenarozenému dítěti učiníte na jakémkoliv matričním úřadě, např. Městský úřad Benešov, Odbor správních věcí, Masarykovo náměstí 226, 256 01 Benešov, 1. patro, dveře č. 104.
  
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Vystavení prvopisu matričního dokladu nepodléhá správnímu poplatku. Každý další opis (duplikát) podléhá správnímu poplatku ve výši 100 Kč, který se vybírá na pokladně Městského úřadu Benešov, Masarykovo náměstí 226, přízemí.
Opisy rodných listů jsou vystavovány matrikou podle místa narození žadatele.
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Do 30 dnů od obdržení hlášení o narození dítěte ze zdravotnického zařízení.
16. Elektronická služba, kterou lze využít
Datová schránka města Benešov
ID: cb4bwan
  
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
- zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
- zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Nestanoveno
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Nestanoveno
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Související životní situace naleznete na portálu veřejné správy:

Přihlášení dítěte do zdravotní pojišťovny:
https://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/183/187/4463.html#obsah
Porodné:
https://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/183/187/4461.html#obsah
Rodičovský příspěvek:
https://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/183/187/4455.html#obsah
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství:
https://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/183/187/4459.html#obsah
Peněžitá pomoc v mateřství:
https://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/183/187/4457.html#obsah

  
25. Za správnost návodu odpovídá útvar
Odbor správních agend
26. Kontaktní osoba
Soňa Šebková
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
01.01.2016
28. Popis byl naposledy aktualizován
14.03.2016
29. Datum konce platnosti popisu
Nestanoveno
Zodpovídá: Soňa Šebková
Vytvořeno / změněno: 18.7.2011 / 9.1.2014

 

 

Město Benešov je držitelem certifikátu ISO 9001

Benešov

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

2016   Benešov všechna práva vyhrazena

web & design , redakční systém