Znak města Benešov (odkaz na titulní stránku) 

Benešov - Oficiální stránky města


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka

 

Určení otcovství k nenarozenému případně narozenému dítěti

 

 
 
 
03. Pojmenování (název) životní situace
Určení otcovství k nenarozenému případně narozenému dítěti
05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Rodiče dítěte pokud jsou plnoletí. V případě, že nedosáhli 18ti let, obrátí se na příslušný soud.
06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Rodiče dítěte (občané ČR) mají možnost se dostavit ještě před narozením dítěte na kteroukoliv matriku narození a učinit souhlasné prohlášení o svém otcovství k dosud nenarozenému dítěti nebo se mohou dostavit, až po jeho narození.
Rodiče cizinci (nebo jeden z rodičů cizinec) musí učinit u soudu souhlasné prohlášení o svém otcovství k dosud nenarozenému dítěti.

Toto platí i pro nezletilé rodiče do 16 let věku.
07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
Osobní návštěva rodičů dítěte na matrice narození.
08. Na které instituci životní situaci řešit
Městský úřad Benešov, Odbor správních agend, Masarykovo náměstí 226, 256 01 Benešov
09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Soňa Šebková, 1. patro, dveře č. 104
  
10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
Rodiče dosud nenarozeného dítěte předloží tyto doklady:
- rodné listy
- občanské průkazy, v případě předložení cestovního pasu je nutné předložit potvrzení o trvalém pobytu
- matka předloží těhotenský průkaz
- rozvedená matka - pravomocný rozsudek o rozvodu
- ovdovělá matka - úmrtní list manžela
- pokud již mají dítě - jeho rodný list (originál)

V případě, že se jedná o dítě již narozené, předloží rodiče tyto doklady:
- rodné listy
- občanské průkazy, v případě předložení cestovního dokladu nutné předložit potřeba potvrzení o trvalém pobytu
- rodný list dítěte, pokud byl již vystaven
- rozvedená matka - pravomocný rozsudek o rozvodu  
- ovdovělá matka - úmrtní list manžela

Aby mohlo být v obou případech otcovství určeno, musí od právní moci rozsudku o rozvodu uplynout 300 dní. Rovněž u ovdovělé matky musí od data úmrtí manžela uplynout 300 dní.
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Tiskopisy jsou k dispozici na všech obecních úřadech obcí s rozšířenou působností (např. Městský úřad Benešov, Masarykovo náměstí 226, 1. patro - matriční úřad, 256 01 Benešov, ) a na všech matričních úřadech.
  
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Bez správního poplatku.
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
V případě, že jsou předloženy požadované doklady – neprodleně.
16. Elektronická služba, kterou lze využít

Datová schránka města Benešov 

ID: cb4bwan
  
25. Za správnost návodu odpovídá útvar
Odbor správních agend
26. Kontaktní osoba
Soňa Šebková
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
01.01.2015
28. Popis byl naposledy aktualizován
01.12.2015
Zodpovídá: Soňa Šebková
Vytvořeno / změněno: 18.7.2011 / 9.1.2014

 

 

Město Benešov je držitelem certifikátu ISO 9001

Benešov

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

2016   Benešov všechna práva vyhrazena

web & design , redakční systém