Znak města Benešov (odkaz na titulní stránku) 

Benešov - Oficiální stránky města


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka

 

Správa hřbitovů

hřbitov
Středisko Správa hřbitovů zajišťuje výkon správy a údržby na hřbitovech v Benešově, v Okrouhlici a Chvojně.

Zajišťujeme následující služby:

 • pronájem hrobových (urnových) míst
 • pronájem kolumbárií
 • vedení evidence dle zákona č. 256/2001 Sb.
 • kopání hrobů
 • údržbu hřbitova (sekání trávy, hrabání listí, odvoz odpadů, úklid sněhu z hlavních cest atd.)

NEPROVÁDÍME KAMENICKÉ PRÁCE!!!


Kolumbárium:  nájemné vč.služeb a DPH činí 710,-Kč/1kolumbární schránka/10let (vejdou se 2 urny) kolumbarium


Kolumbária jsou na starém i novém hřbitově, celková kapacita je 882 kolumbárních schránek.Vzhledem k tomu, že  nájemní smlouvy  na kolumbária jsou  zpravidla sjednávány na dobu 10-ti let, jsou  vedeny v databázovém programu, je zde návaznost na zápisy do kroniky zemřelých, na účetnictví, není možné v průběhu nájmu měnit jednotlivá kolumbária  za jiná dle přání nájemců.


Nájem hrobového místa:


Cena nájmu za hrobové místo a služeb s nájmem spojených činí 550,-Kč/m2/10let.
Cena za kopání hrobu do hl. 150cm činí 1089,-Kč vč. DPH
Cena za kopání hrobu do hl. 200cm činí 1452,-Kč vč. DPH
Cena za uložení (vyjmutí)1urny do země činí 242,-Kč vč. DPH

Při výběru hrobového místa je třeba vědět předem o jaké místo se bude jednat:

 • místo pro urnový hrob (hrob pouze na urny, zpravidla max.1mx1m) omezená kapacita volných míst v urnových hájích
 •  místo pro jednohrob (hrob na pohřbívání v rakvi, možné uložit až 2 těla během 10-ti let, podmínkou je první uložení do hloubky 2m, do klasického hrobu se mohou ukládat i urny buď do urnové šachty, přímo do země, nebo do schránky umístěné na hrob)
 •  místo pro dvojhrob 
 •  místo pro hrobku (u hrobky není stanovena tlecí doba , hrobka je vyzděná stavba, rakev se nezahrnuje zemí jako je tomu u pohřbu do klasického hrobu)
 Poté jsou zájemci přímo ukázána volná místa vhodná pro pronájem a následné zřízení daného hrobového zařízení. Nájem se  zpravidla sjednává na 10 let.
 

 Pro stavbu (rekonstrukci) hrobového zařízení je vyžadováno povolení od správce pohřebiště. Na jeho vydání je lhůta 30 dní. Formulář ke stažení najdete zde. V případě, že se jedná o malé úpravy hrobu např. přebroušení, renovace písma na pomníku je oprávněnému žadateli vydán souhlas na počkání.

Hrobové místo se pronajímá na základě platby nájmu a písemné smlouvy. Nájemce je povinen provádět údržbu hrobového místa v souladu s Řádem pohřebiště a oznamovat správci veškeré změny údajů, potřebných pro vedení evidence. Právo k hrobovému místu přechází v případě úmrtí nájemce na dědice.JAK POSTUPOVAT PŘI ÚMRTÍ

 

V případě úmrtí je nutné kontaktovat pohřební službu, která převeze zemřelého do svého zařízení a vyřídí veškeré administrativní záležitosti s úmrtím spojené. Následně dle přání pozůstalých připraví a zorganizuje důstojné rozloučení se zesnulým.

Jedná-li se o pobřeb do země správa veřejných pohřebišť po uhrazení nájmu a služeb v závislosti na tlecí době hřbitova vydá souhlas s pohřbením zesnulého. Souhlas s pohřbením může hřbitovní správa vydat pouze osobě, která má s hřbitovní správou sjednanou platnou nájemní smlouvu, kterou je povinna hřbitovní správě při vydávání souhlasu s pohřbením předložit. Jedná-li se o uložení zesnulého nájemce je vypravitel pohřbu povinen tuto smlouvu též hřbitovní správě předložit a následně při projednávání dědictví nahlásit notáři, že zemřelý byl nájemcem hrobového místa a případně majitelem hrobového zařízení. Kdo se stal dědicem hrobu a na koho přechází nájemní smlouva má za povinnost neprodleně (ikdyž je nájem ještě vyplacen) nahlásit hřbitovní správě právoplatný dědic, který skutečnost doloží dědickým usnesením.  Je-li sjednána smlouva s více nájemci je vyžadován písemný souhlas s uložením od všech nájemců popř. i vlastníků hrobového zařízení pokud se nejedná o stejné osoby.

Jedná-li se o uložení urny je nutné též nahlásit na hřbitovní správě, evidují se tyto údaje o zemřelém.

 

Základním dokumentem  je Řád veřejných pohřebišť, se kterým by se měl seznámit každý občan řešící jakékoli činnosti spojené s oblastí pohřebnictví. Řád je možné shlédnout na  webových stránkách  TS Benešov, nebo přímo na vývěsní desce daného pohřebiště.

Každý, kdo užívá hrobové místo či kolumbárium musí mít  v souladu se zákonem č.256/2001 Sb.  uzavřenou písemnou nájemní smlouvu jinak místo užívá neoprávněně a hrobové zařízení může být odstraněno.

 
   
   
   
  Kontakty
   
  Rozbalit celý strom kontaktů | Zobrazit v tabulce
   


   

  Město Benešov je držitelem certifikátu ISO 9001

  Benešov

  Informace v patě

  Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

  2016   Benešov všechna práva vyhrazena

  web & design , redakční systém