Znak města Benešov (odkaz na titulní stránku) 

Benešov - Oficiální stránky města


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka

 

Působnost MěP

 
 
 

Věcná příslušnost

Obecní policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle tohoto nebo zvláštního zákona:
a) přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku
b) dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití
c) dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce
d) se podílí v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích
e) se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení
f) se podílí na prevenci kriminality v obci
g) provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích5) v obci
h) odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce
i) poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra (dále jen „ministerstvo“) na požádání údaje o obecní policii


Místní příslušnost
Výhradně katastrální území města Benešov, tedy vlastní město Benešov a obce a osady, které katastrálně pod Benešov patří:
Úročnice, Buková Lhota, Vidlákova Lhota, Poměnice, Bedrč, Baba, Červený Dvůr, Okrouhlice, Dlouhé Pole, Boušice, Radíkovice, Černý Les, Mariánovice,Šiberna, Papírna, Chvojen, Konopiště, 

Mapa - rozdělení regionů města Benešov

 


Hranice jednotlivých okrsků:


okrsek č. 1

Strážník V. Mádlová - Pod Brankou, Masarykovo nám., Malé nám., chodník mezi Malým nám. a ul. Na Bezděkově, Na Bezděkově, Jiráskova, Husova, Tyršova, Vnoučkova, Pod Brankou

okrsek č. 2
Strážník  J. Otradovec - Husova, Jiráskova, Táborská, železniční koridor, Tyršova, Husova

okrsek č. 3
Strážník  T. Barták - Pražská, Vnoučkova Tyršova, železniční koridor, Pražská

okrsek č. 4
Strážník  T. A. Veverka - Antuškova, Nová Pražská, Pražská, železniční koridor, Antůškova

okrsek č. 5
Strážník  A. Filipenský - Hranice katastru, Silnice II/110 (směr Bedrč), Čechova, Antůškova, železniční koridor, hranice katastru

okrsek č. 6
Strážník J. Zahradník- hranice katastru, silnice II/112 (směr Vlašim), Vlašimská, Na Bezděkově, chodník mezi ul. Na Bezděkově a Malým nám., Malé nám., Masarykovo nám., Pod Brankou, Nová Pražská, Čechova, silnice II/110 (směr Bedrč), hranice katastru

okrsek č. 7
Strážník  Z. Vodička - hranice Katastru, Benešovský potok, cesta na Sladovku, U zimáku, Hráského, Na Bezděkově, Vlašimská, silnice II/112 (směr Vlašim), hranice katastru

okrsek č. 8
Strážník O. Korec - hranice katastru, železniční koridor, Táborská, Hráského, U zimáku, cesta na Sladovku, Benešovský potok, hranice katastru

okrsek č. 9
Strážník  J. Kubíček - hranice katastru, silnice na Papírna, Ke stadionu, Konopišťská, železniční koridor, hranice katastru

okrsek č. 10

Strážník  P. Pudil - hranice katastru, silnice II/106 (směr Týnec), Máchova, železniční koridor, Konopišťská, Ke Stadionu, silnice na Papírna, hranice katastru

okrsek. č. 11
Strážník M. Čičmič - hranice katastru, silnice I/3, Červené Vršky, Nezvalova, K Tužince, železniční koridor, Máchova, silnice II/106 (směr Týnec), hranice katastru

okrsek č. 12
Strážník R. Zoufalý - hranice katastru, železniční koridor, K Tužince, Nezvalova, Červené Vršky, silnice I/3, hranice katastru.

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Město > Město a samospráva > Městská policie > Působnost MěP

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu


 

Město Benešov je držitelem certifikátu ISO 9001

Benešov

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

2016   Benešov všechna práva vyhrazena

web & design , redakční systém