Znak města Benešov (odkaz na titulní stránku) 

Benešov - Oficiální stránky města


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka

 

Památky Benešova

 
 
 

Související odkazy

 • Kostel sv. AnnyKostel sv. Anny
  Barokní kostel sv. Anny, dominanta Masarykova náměstí, byl postaven roku 1708 (svěcen 1710) spolu s bývalou piaristickou kolejí. V koleji byla umístěna velká knihovna, refektář a místnosti pro ubytování učitelů i studentů. Za povšimnutí stojí také Rajský dvůr se slunečními hodinami. Se stavbou a působením piaristů seznamuje volně přístupná stálá expozice „Město piaristické vzdělanosti a kultury" v ambitu koleje.

 • Kostel sv. MikulášeKostel sv. Mikuláše
  Raně gotický kostel ze 13. století, po požárech v letech 1420 a 1648 byl přestavován. V interiéru se dochovala cenná barokní výzdoba - sochy M. B. Brauna a nástěnné malby I. Raaba. Na jižní straně se dochoval gotický profilovaný portál, členěný sloupky. Na barokním hlavním oltáři je obraz madony na dřevě (kolem r. 1500). Na stěnách najdete cyklus výjevů ze života sv. Klimenta.

 • Horní zvoniceHorní zvonice na Karlově
  Velmi cenná dřevěná zvonice vzpěradlového typu se čtyřbokým pláštěm a nízkou dlátkovou střechou, stojící před vchodem do sv. Mikuláše, v jejímž zdivu je snad částečně zachována jedna z původních věží chrámu. Nynější podoby nabyla po opravě v roce 1828, kdy byla opatřena hodinami.

 • Zřícenina minoritského klášteraZřícenina minoritského kláštera
  Podle kroniky tzv. Beneše Minority byl benešovský konvent minoritů založen v roce 1247, a to proboštem staroboleslavské kapituly Tobiášem z Benešova. Tobiáš měl nové komunitě věnovat rodové sídlo Benešoviců, které stávalo na ostrožně nad dnešním městem, dnes zvané Karlov. V roce 1294 konvent s celým městem vyhořel, a proto dal Tobiášův nástupce Milota z Dědic klášterní budovu znovu vystavět a rozšířit. Tehdy vznikl nový refektář (společná klášterní jídelna), dormitář (společná klášterní ložnice) a kapitulní síň. Památka je volně přístupná.

 • dolní zvoniceDolní zvonice na Karlově
  Původní dřevěná zvonice je v písemných pramenech připomínána k roku 1627 a kresebně doložena na plánu města z roku 1680. Stála na místě někdejšího starého proboštství (vetus praepositum). V dnešní zděné podobě pochází z 1. třetiny 19. století. Ve zvonici je zavěšen zvon „Ave Maria“ od mistra Rudgera z roku 1322, který náleží k nejstarším v Čechách. Vyzvání u příležitosti významných událostí.

 • Budova B MÚBudova Městského úřadu "B"
  Budova městského úřadu, dřívější sídlo okresního úřadu a sídlo banky.
  V roce 1996 byla budova na návrh benešovského okresního úřadu Ministerstvem kultury ČR prohlášena kulturní památkou. Autorem projektu je vynikající český architekt, žák profesora Kotěry, Otakar Novotný. Autorem reliéfu v průčelí je B. Stefan. Po druhé světové válce byla budova sídlem Státní banky československé.

 • RadniceBudova Městského úřadu (radnice)
  Dům č.p. 100, který pochází ze 17. století. V roce 1867 jej získala městská obec a zřídila zde radnici.
  V roce 1995 byl dům podle návrhu pražského architekta Josefa Pleskota z větší míry přestavěn a rozšířen do nynější podoby. Přestavba byla oceněna „Grand Prix“ Obce architektů za rok 1995.

 • Hotel NygrýnBudova hotelu Nigrin
  Hotel postavil roku 1910 stavitel Mařík podle projektu architekta Karla O. Kašťáka z Prahy, původně v novorenesančním slohu. Hotelová restaurace byla oblíbeným místem posezení hudebního skladatele Josefa Suka, který v Benešově strávil závěr života. V období po 2. světové válce přestal objekt sloužit původnímu účelu a jeho fasáda byla při opravě silně zjednodušena.

 • Justiční důmJustiční dům
  Původně radnice města (doložena již k roku 1599), jejíž první podoba se střední věží byla dostavěna roku 1820. V závěru století byla budova zvýšena o druhé patro a fasáda upravena v novorenesančním stylu. Justice sídlí v domě od druhé poloviny 19. století, kdy město Benešov zřídilo radnici v domě č. p. 100 na témže náměstí. V té době fungoval v budově také berní úřad. Ve věži jsou umístěny dva bicí cimbály z první poloviny 17. století, které jako jediné ve městě, oznamují každou čtvrthodinu.

 • Muzeum uměníBudova Muzea umění a designu a Muzea Podblanicka
  Secesní dům č.p. 74 byl postaven v letech 1904 - 5 podle projektu Marcela Dusila původně pro účely Okresní hospodářské záložny v Benešově. V roce 1992 zde byla veřejnosti zpřístupněna expozice věnovaná dějinám města a okolí, uměleckým památkám regionu a výtvarníkům, kteří zde působili. V rámci Muzea umění je prezentována grafika a expozice československé fotografie, která je jediná v Čechách. Muzeum Podblanickta nabízí Expozici města Benešova a okolí, přibližující dějiny města a okolí a expozici Náš pluk, která vás přenese do světa benešovské vojenské posádky přelomu 19. a 20. století.

 • Židovský hřbitovStarý židovský hřbitov
  Starý židovský hřbitov nacházející se v ulici Nová Pražská, byl založen v 17. století a sloužil svému účelu až do roku 1883, kdy byl v sousedství komunálního hřbitova na Karlově založen hřbitov nový. Starý hřbitov byl po roce 1980 téměř zlikvidován, o čtyři roky později změněn v parčík s několika ponechanými náhrobky.
  Starý židovský hřbitov je volně přístupný.

 • Židovský památníkŽidovský památník a nový hřbitov
  Jedinou historickou stavební památkou, která dokumentuje život židovské komunity na území města je bývalá modlitebna při novém hřbitově, kde v roce 1995 byla zřízena stálá expozice věnovaná obětem 2. světové války. Náhrobky ze starého hřbitova byly přeneseny na nový hřbitov. Zde se pohřbívalo do 2. světové války a nachází se zde hrob 13ti francouzských vězňů ze železničního transportu roku 1945.
  Klíče od židovského hřbitova si můžete zapůjčit v Turistickém informačním centru na Masarykově náměstí. Prohlídky židovského památníku zajišťuje Muzeum umění, sídlící na Malém náměstí.
  Pro všechny židovské památky platí, že v sobotu a ve dny židovských svátků je vstup zakázán.

 • Pivovar BenešovPivovar Ferdinand
  Pivovar pochází z počátku 20. století, kdy do města přesídlila z konopišťského podzámčí průmyslová výroba. Postavila jej jihlavská firma Ing. Rosenberga podle vlastních plánů. Hlavní budova je postavena v typickém středoevropském industriálním slohu přelomu století, který se vyznačoval zájmem o elementární dekor. Po roce 1990 začal pivovar užívat značku „Ferdinand“. Prostřednictvím malé naučné stezky ve dvoře pivovaru se dozvíte, z čeho a jak se benešovské pivo vaří, uvidíte i malou chmelnici a obrazový model pivovaru z roku 1897. Po předchozí dohodě je možná exkurze celého pivovaru s průvodcem.

 • Gymnázium BenešovBudova gymnázia
  Budova gymnázia byla vystavěna v novorenesančním stylu v letech 1905-1907 „na jitrech Zámeckých“ nákladem městské obce. Škola navázala na tradici benešovské piaristické koleje, nejstarší v jižní části středních Čech. V budově se nachází bohatě zdobená kaple s původními secesními figurálními malbami od Františka Urbana, která slouží jako aula a jako koncertní síň.

 • SokolovnaSokolovna
  Postavena roku 1903 v novorenesančním stylu podle projektu člena benešovské obce sokolské bratra Jaroslava Škouly, mistra zednického. Reprezentativnost stavby charakterizuje postavení tělovýchovného sokolského hnutí u nás na přelomu století. Rekonstrukce začátkem 90. let 20. století přinesla proti původnímu vzhledu drobné změny na fasádě.

 • Nádraží ČDBudova železniční stanice a Císařský salonek
  Původní jižní část postavena v roce 1872, severní část byla přistavěna koncem 90. let 19. století, kdy byl také postaven Císařský salonek, luxusní čekárna pro následníka trůnu Františka Ferdinanda d´Este při jeho cestách železnicí. Zastavil se zde například císař František Josef I. a německý císař Vilém II. Do dnešních dnů se zachovala bohatá štuková výzdoba a reprezentační kachlová kamna. Císařský salonek je přístupný do dohodě na železniční stanici. Celá nádražní budova je zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek ČR.

 • NemocniceNemocnice Rudolfa a Stefanie - historické budovy
  První zmínky o nemovitém špitálním majetku v Benešově jsou z druhé poloviny 15.století. Počátek dnešní veřejné nemocnice se datuje roku 1876, kdy bylo přijato usnesení o založení fondu pro zřízení nemocnice. Až roku 1894 okresní zastupitelstvo rozhodlo bez odkladu přistoupit ke stavbě okresní nemocnice. S vlastní stavbou se započalo až roku 1896 a 24. března 1898 byla nemocnice slavnostně vysvěcena. Dochovala se nejstarší budova nemocnice v novorenezančním slohu z 1898.

 • KatuškaVila c.k. Poručíka Karla Hellera "Katuška"
  Byla postavena roku 1894 podle návrhu známého benešovského stavitele Marcela Dusila, slučujícího historizující a secesní stylové prvky. Výstavba na reprezentační Zámecké třídě (ul. Konopišťská) a z ní odbočující ulice k Šiberně je ukázkou ctižádosti vzmáhajících se městských staveb konce 19. a počátku 20. století. Traduje se, že majitel chtěl celkovou formou stavby doplněnou věží, oslovit obyvatele zámku Konopiště, kteří byli nuceni okolo projíždět z nádraží.

 • Dům J. SukaDům Josefa Suka
  Hudební skladatel Josef Suk zde trávil poslední léta svého života. V roce 1935 zde zemřel, tuto událost připomíná pamětní deska na domě v Husově ulici č. p. 739.

 
 
Rozbalit celý strom složek dokumentů

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > IC > Památky Benešova

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu


 

Město Benešov je držitelem certifikátu ISO 9001

Benešov

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

2016   Benešov všechna práva vyhrazena

web & design , redakční systém