Znak města Benešov (odkaz na titulní stránku) 

Benešov - Oficiální stránky města


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka

 

Osobnosti Benešova

 
 
 

Související odkazy

 • Vladimír AntušekVladimír Antušek (25.8.1901 - 28.10.1968)
  Vyučil se litografem, pak studoval UPŠ v Praze. Podnikl studijní cesty do Řecka, Jugoslávie, Itálie, Německa. Kromě malířské a grafické práce se věnoval také ilustraci, kde získal cenu Melantricha. Většinu své tvorby věnoval rodnému Benešovu. Uspořádal řadu samostaných výstav nejen v Benešově, ale i v Praze, Bratislavě, Brně. Z jeho obrazů jsou vzácné pohledy na zmizelý Benešov.

 • Vladimír CidlinskýVladimír Cidlinský (12.8.1934 - 7.4. 2013)
  Malíř a grafik. V letech 1944 - 1952 navštěvoval benešovské gymnázium, v letech 1956 - 1961 studoval na Pedagogické fakultě UK v Praze obor VV - M. Učil na základní umělecké škole v Benešově.
  Vystavoval v ČR i v zahraničí (Belgie, Francie, Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko).

 • Svatopluk ČechSvatopluk Čech (21.2.1846 - 23.2.1908)
  Český básník a prozaik, rodák z Ostředka. Hlavní představitel básnické generace ruchovců, navazující na vlastenecké ideály české literatury. Roku 1899 byl založen v Benešově ochotnický spolek, jemuž propůjčil své jméno jako čestný občan města.

 • Vladimír HaeringVladimír Haering (25.11.1850 - 27.2.1900)
  Městský lékař a starosta města Benešov a také starosta benešovského Sokola. Od roku 1880 byl panským lékařem v Konopišti. Věnoval velké úsilí myšlence zřídit v Benešově okresní nemocnici. 25. října 1894 se usneslo okresní zastupitelstvo přikročit ke stavbě nemocnice, která byla dokončena na jaře 1898 a slavnostně vysvěcena.

 • HozaPavel Hoza (05.01. 1964)
  Básník a prozaik prožil dětství v obci Slověnice na Vlašimsku. Na Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích vystudoval češtinu a dějepis. Od roku 1986 žije v Benešově, kde vyučuje na gymnáziu. V roce 1995 publikoval básnický debut Archeologie svědomí. V roce 1996 následovala próza Kámen a voda. V roce 1998 vydalo benešovské nakladatelství Start básnickou sbírku Kam vedou stopy a v roce 2001 další knihu veršů Andělé stromů. V roce 2005 vyšla jako samostatná příloha Vlastivědného časopisu Pod Blaníkem kniha o vesnici a kraji Hozova dětství Slověnice, dějinný příběh malé obce na Podblanicku. V roce 2008 pražské nakladatelství H+H vydalo knihu básní a próz Uloupená duše. V současnosti autor pracuje na románu Trhliny, na publikaci o historii a současnosti města Benešova, organizuje autorská čtení a jiné literární pořady.

 • Mojmír ChromýMojmír Chromý (2.3.1940 - 3.1.2005)
  Pan Ing. Mojmír Chromý se narodil v Třebíči. Vyrůstal v rodině právníka a učitelky, jejichž životní postoje formovaly jeho demokratické smýšlení a názor na běh světa. V roce 1962 úspěšně promoval na lesnické fakultě VŠ zemědělské v Brně. Po základní vojenské službě nastoupil do Benešova a přijal jej jako svůj domov.

 • JanovicVladimír Janovic (08.06.1935)
  Básník, esejista a překladatel. Mládí prožil v Benešově u Prahy. Po maturitě na benešovském gymnáziu vystudoval matematiku na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Většinu života pracoval v literárních časopisech a nakladatelstvích. V letech 1966–67 byl redaktorem publicistiky v měsíčníku Plamen, pak tři roky řídil edici poezie Syrinx v nakladatelství Svoboda. V období 1973–88 redigoval poezii v nakladatelství Československý spisovatel.
  Vydal básnické knihy Zatmění ráje (1968), Romulův nářek (1970), Plást hlíny (1975), Báseň o sněžné levitaci (1978), Jarmark v mlze (1981), Dům tragického básníka (1984, anglické vydání v překladu Ewalda Oserse 1988), Most alchymistů (1989), Potopený úl (2005). Z jeho veršů byly uspořádány tři výbory: Všechna tvoje těla (1983), Ohňová abeceda (1984), Jed v růži (2008). Za básnickou skladbu Dům tragického básníka a za překlad veršů Sandra Penny Zvláštní radost žít obdržel v roce 1986 v Palermu Zlatou olivu Mediteránní ceny. Z italštiny pře

 • Ladislav Mertl, MUDr.Ladislav Mertl (13.6.1905 - 10.1.1964)
  Primář interního oddělení nemocnice v Benešově v letech 1933 - 1964. Za 31 let, po které zde pracoval, se stal velmi známým odborníkem na interní nemoci i lidským lékařem, kterého měli pacienti velmi rádi. Vystudoval medicínu na UK, po studiích působil v nemocnici v Pardubicích a Havlíčkově Brodě.

 • Jan NohaJan Noha (26.11.1908 - 19.1.1966)
  Básník, překladatel z ruštiny, francouzštiny a řečtiny. V letech 1922-26 se v Jindřichově Hradci učil sazečem a navštěvoval živnostenskou školu. Od 1926 žil v Praze, pracoval jako sazeč v Průmyslové tiskárně a věnoval se literární tvorbě. 1945-52 byl ředitelem Státní tiskárny, 1954-59 vykonával funkci tajemníka Svazu československých spisovatelů, 1959 se stal redaktorem Státního nakladatelství dětské knihy.

 • Karel NovýKarel Nový (8.12.1890 - 23.11.1980)
  Básník a prozaik, rodák z Benešova. Navštěvoval zdejší školu Na Karlově, studoval na benešovském gymnáziu. Žil v Benešově, později pak v Podelhotském mlýně (mezi Bukovou a Vidlákovou Lhotou), Racku, Čejkovicích a Chudlázi. Pochován je na benešovském hřbitově. Ve svém díle se Karel Nový nechal inspirovat zážitky z dětství a mládí, minulostí rodného kraje a jeho přírodou.

 • Otomar PičmanOtomar Pičman 11.11.1901- 24.01.1975
  Otomar Pičman se narodil v Jincích - Čenkově u Příbrami. Po absolvování nižší reálky přešel na učitelský ústav, po němž působil krátce na Kladensku. V roce 1922 přichází na Benešovsko, kde pak působí až do své smrti v roce 1975. Po celý život se věnoval především sborovému zpěvu a hře na housle. Proto si prohluboval své vzdělání na Karlově univerzitě. V Benešově pak Otomar Pičman zakládá proslulý Benešovský dětský sbor, jehož stálou součástí byla později skvělá dívčí tria. Vedle neúnavné práce sbormistra se Otomar Pičman staral i o rozvoj kulturního a zvláště pak hudebního života Benešova. Na počátku roku 1932 zakládá s profesory benešovského gymnázia historikem PhDr. Josefem Růžičkou a malířem Ladislavem Šímou, s klavíristou Jaroslavem Nigrinem a dalšími přáteli Komorní sdružení. Komorní sdružení organizovalo kulturní život Benešova celých 10 let do roku 1942, kdy bylo německými okupanty zakázáno.

 • Josef SteindlerJosef Steindler (6.6.1891 - 1.7.1942)
  Statkář, majitel lihovaru a cihelny, v letech 1926-1937 třikrát zvolen starostou Benešova. Krátce po zřízení protektorátu byl zatčen a držen jako rukojmí, po propuštění z německého vězení pracoval jako zemědělský dělník v Poříčí nad Sázavou. Po atentátu na R. Heydricha byl znovu zatčen a popraven v Táboře.

 • Josef SukJosef Suk (4.1.1874 - 29.5.1935)
  Hudební skladatel, člen Českého kvarteta, profesor pražské konzervatoře, nejvýznamnější skladby: Asrael,Praga, Radúz a Mahulena. Jmenován čestným občanem Křečovic a Benešova. Benešovský hudební život vzrostl v roce 1932, kdy bylo založeno Komorní sdružení, působící pod patronací hudebního skladatele Josefa Suka, který se v roce 1933 přestěhoval do Benešova.

 • Ladislav ŠímaLadislav Šíma (12.7.1885 - 16.5.1956)
  Akademický malíř, rodák z Prahy, od roku 1928 profesor výtvarné výchovy na gymnáziu v Benešově. Jeho rod má kořeny na Benešovsku a sám považoval Benešovsko za svůj rodný kraj.
  Mnoho jeho obrazů vyjadřuje krásy Benešovska a Vlašimska, např. Žně pod Chlumem, Blaník, Údolí Konopišťského potoka, Podzim na Konopišti apod. Po celý život publikoval články o výtvarném umění.

 • VančuraVladislav Vančura (23.6.1891 - 1.7.1942)
  Spolužák a přítel Karla Nového. Narodil se v Háji na Opavsku, dva roky také navštěvoval benešovské gymnázium. Vystudoval medicínu na Univerzitě Karlově v Praze. Věnoval se ale především literární činnosti. Byl v čele Devětsilu a České filmové společnosti, přispíval do časopisů Červen a Host. Za okupace se postavil do čela spisovatelské sekce nezákonného výboru inteligence a 1. 7. 1942 byl v Praze - Kobylisích nacisty zastřelen.

 • František VeselýFrantišek Veselý (18.9.1863 - 24.9.1935)
  Dr.Fr.Veselý žil v Benešově od roku 1892. Hned před válkou byl starostou města Benešova a až do smrti byl důvěrným přítelem pana prezidenta Masaryka, který dr. Veselého několikrát v Benešově navštívil. Od června 1919 do 27.června 1920 ministr spravedlnosti a do května 1935 senátor.

 • Michal VieweghMichal Viewegh (31.3.1962)
  Michal Viewegh se narodil roku 1962 v Praze. Základní devítiletou školu navštěvoval od 1968 v Sázavě. Po maturitě na gymnáziu v Benešově pak dva roky studoval na Vysoké škole ekonomické v Praze. Poté ze školy odešel a pracoval jako noční hlídač v podniku Chemapol Praha a příležitostně také jako průvodčí vlaku a stavební figurant. Nyní je vyhledávaným a známým spisovatelem a publicistou.

 
 
Rozbalit celý strom složek dokumentů

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > IC > Osobnosti Benešova

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu


 

Město Benešov je držitelem certifikátu ISO 9001

Benešov

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

2016   Benešov všechna práva vyhrazena

web & design , redakční systém